فرآیند تولید کاشی و سرامیک

بررسی دانش فنی و فرآیند تولید کاشی و سرامیک سفالگری یکی از قدیمی‌ترین صنایع بشری است و جالب آن است که سفال در واقع حاصل استفاده از چهار عنصر یا یعنی آب، خاک، باد و آتش است و در تمامی تمدن‌های شناخته شده جهان سفال یکی از صنایع، حرفه‌ها و هنرهای مطرح و سفالگری عرصه‌ای…